Het CCB

De Nederlandse samenleving verkeert meer dan ooit in verwarring. De samenleving is versplinterd en op drift, heeft geen vaste ori├źntatiepunten meer en geen visie voor de toekomst. Het vertrouwen in traditionele leidslieden is grotendeels verdwenen, de geloofwaardigheid van de boodschap van de politieke partijen in het centrum van de macht is voor zeer velen weg, en ervoor in de plaats zijn, zowel op links als op rechts, populistische partijen gekomen die de onvrede in de samenleving wel scherp aanvoelen en exploiteren maar ten diepste niet begrijpen en daarom niet in goede banen kunnen leiden.

In het centrum van de Nederlandse samenleving en politiek gaapt dus een diep zwart gat. Om die reden is het nu meer dan ooit tijd voor een nieuw initiatief, voor een fatsoenlijk, goed onderbouwd alternatief: een Christelijk Conservatief Beraad (CCB) van mensen die de diepste nood van de samenleving proberen te peilen en de route willen wijzen naar een uitweg. Die uitweg is niet in eerste instantie politiek van karakter: het gaat om een culturele kwestie die wellicht op de lange termijn ook de politiek kan raken. Om die reden houdt het CCB zich verre van partijpolitieke bedoelingen of partij-interne richtingenstrijd en kan zij slechts hopen dat haar idee├źn in zoveel mogelijk kringen, ook in die van de christelijke politiek, bijval zullen vinden.

Werkwijze

Het CCB zal activiteiten organiseren om het christelijk-conservatieve gedachtegoed actief in de samenleving uit te dragen. Te denken valt aan:

  1. Opinieartikelen en andere publicaties
  2. Gedachtenwisseling:
  3. Besloten bijeenkomsten
  4. Open debatavonden en symposia
  5. Debat en dialoog:
  6. Gesprekken met maatschappelijke en politieke organisaties, omroepen en ondernemers.
  7. Presentie in de media, tijdens debatten en op overige podia.
  8. Onderwijs voor studenten en volwassenen
  9. Netwerken onderhouden