Organisatiestructuur

Het Christelijk Conservatief Beraad kent een Dagelijks Bestuur dat uit tenminste vier personen bestaat, te weten:
  1. Voorzitter - Eddy Bilder
  2. Secretaris - Patrick Overeem
  3. Penningmeester - Henk Kievit
  4. Algemeen bestuurslid - Bart Jan Spruijt
Dit Dagelijks Bestuur komt regelmatig bijeen en zal het CCB aansturen. Onder het bestuur kunnen werkgroepen worden ingesteld voor de organisatie van bijeenkomsten of voor inhoudelijke thema’s.